1000 Metrów tunelu za nami

1000 Metrów tunelu za nami

Udało się przekroczyć magiczną granicę 1000 metrów budowy tunelu między wyspą Uznam a wyspą wolin. Oznacza to, że do wydrążenia pozostało już tylko zaledwie 484 metry. Termin zakończenia drążenia przewidywany jest na jesień tego roku. Po tym czasie maszyna TBM zostanie zdemontowana.


Co daje nam budowa tunelu?

Dzięki zastosowaniu maszyny TMB możliwe jest wydrążenie tunelu znacznie szybciej i sprawniej niż miałoby to miejsce w przypadku drążenia bez tej specjalistycznej maszyny. Poza właściwością drążenia usuwa ona wykopany wcześniej urobek, dzięki czemu całość prac przebiega znacznie sprawniej. Dodatkowo maszyna wykonuje także obudowę tunelu, która wykonana jest z tak zwanych tubingów. Na cały tunel konieczne było wykonanie aż 6280 takich elementów, a każdy z pierścieni obudowywujących tunel składa się z 6 takich tubingów.

Całkowita długość trasy będzie wynosić 3,2 km. Zasadnicza jej część, czyli tunel drążony pod Świną, który połączy wyspy Uznam i Wolin, będzie miał długość 1,48 km. Po zakończeniu prac powstanie w nim dwupasmowa jezdnia. Połączy ona już na stałe Świnoujście z resztą naszego pięknego kraju oraz znacznie ułatwi transport. Obecnie pokonanie tej trasy wiązało się z koniecznością skorzystania z usługi promu. Jednak zakres jego działania był znacznie ograniczony, choćby ze względu na fakt, iż w gorszych warunkach pogodowych promy nie kursują, co znacznie utrudnia życie okolicznych mieszkańców.
Po wydrążeniu całości tunelu będą wykonywane kolejne prace mające na celu przygotowanie tunelu do użytkowania. Konieczne jest wykonanie całej nawierzchni, dróg ewakuacyjnych i tym podobnych. Niestety cześć z tych prac jest bardzo trudna logistycznie, dlatego też na całkowite oddanie trasy do użytku będziemy musieli jeszcze poczekać.

Dzięki budowie trasy oraz tunelu mieszkańcy zyskają możliwość podróżowania między wyspą w dowolnym momencie. Koszt całości inwestycji to bagatela 913,8 milionów złotych. Większość z tej kwoty jest finansowana ze środków unii europejskiej (775 milionów złotych)