Spór między organizacją ekologiczną a polskimi urzędami na temat portu kontenerowego w Świnoujściu

Spór między organizacją ekologiczną a polskimi urzędami na temat portu kontenerowego w Świnoujściu

W październiku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Szczecinie zatwierdziła decyzję dotyczącą wpływu planowanego portu kontenerowego w Świnoujściu na otaczające środowisko. Niemniej jednak, niemiecka organizacja ekologiczna Bürgerinitiative Lebensraum Vorpommern (BLV) doniosła, że złożyła skargę do polskiego sądu administracyjnego w listopadzie, podważając legalność tej decyzji. Polska kancelaria prawna obsługująca sprawy BLV w naszym kraju nie potwierdza jednak tej informacji, twierdząc, że nie wpłynął do nich żaden pozew, a jedynie odwołanie kierowane do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ).

Planowany port kontenerowy ma zlokalizowany być na prawym brzegu Odry w Świnoujściu i zapewnić możliwość przeładunku do 2 milionów TEU rocznie. To oznacza, że port ten miałby szansę stać się drugim co do wielkości portem kontenerowym w naszym kraju. Za realizację projektu odpowiadałyby belgijska firma DEME CONCESSIONS N.V. oraz katarska QTERMINALS W.L.L. W lipcu br. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisał wstępną umowę na 30-letnią dzierżawę terenów portu zewnętrznego w Świnoujściu oraz finansowanie, budowę i eksploatację nowego portu.

Europosłanka Zielonych, Hannah Neumann, wskazuje na swojej stronie internetowej, że omawiana umowa nabierze pełnej mocy prawnej dopiero po całkowitym zakończeniu analizy wpływu na środowisko.

RDOŚ w Szczecinie zapewnia, że przy ocenie oddziaływania na środowisko uwzględniano postępowanie transgraniczne, które toczyło się równocześnie z postępowaniem krajowym. Podczas konsultacji transgranicznych, które odbyły się 20 września 2023 r. w Szczecinie, sporządzono protokół zawierający uzgodnienia z niemiecką stroną. Na podstawie tych ustaleń wydano decyzję o wpływie na środowisko.