Przeorganizowanie ruchu drogowego na Placu Kościelnym w Świnoujściu związane z budową nowego obiektu

Przeorganizowanie ruchu drogowego na Placu Kościelnym w Świnoujściu związane z budową nowego obiektu

Od 3 czerwca bieżącego roku aż do końca grudnia 2025, system zarządzania ruchem na Placu Kościelnym w mieście Świnoujście zostanie zmieniony. Zmiana ta została wprowadzona w związku z planami budowy nowego budynku mieszkaniowego oraz garażu podziemnego.

Pytania dotyczące tej zmiany kierowane są do prezydent miasta, Agaty Agatowskiej. Obecnie jednym z najważniejszych problemów jest pytanie, jak zamierza ona rozwiązać kwestię dostępu do ulicy Uzdrowiskowej.

Wcześniej, kierowcy mieli możliwość parkowania swoich pojazdów na parkingu obok supermarketu. Jednakże, taka opcja nie jest już dostępna. Teren przeznaczony pod budowę został odgrodzony i teraz aby dotrzeć do innych nieruchomości czy lokali usługowych, kierowcy powinni korzystać z ulicy Bema.

Dostęp do Placu Kościelnego został ograniczony poprzez zamieszczenie znaków „zakaz ruchu w obu kierunkach”. Oczywiście, zakaz ten nie dotyczy pojazdów związanych bezpośrednio z prowadzonymi pracami budowlanymi.

Wzywa się kierowców do ostrożnej jazdy oraz przestrzegania zarówno oznakowania pionowego, jak i poziomego. Zmiany te wprowadzone zostały dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.