Przeorganizowanie ruchu na rozbudowywanym odcinku S3

Przeorganizowanie ruchu na rozbudowywanym odcinku S3

Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przystosował organizację ruchu na budowanym odcinku drogi ekspresowej S3, rozciągającym się od Świnoujścia do Troszyna, oraz na pewnym fragmencie trasy przechodzącym przez Woliński Park Narodowy. Lato jest najtrudniejszym okresem dla kierowców poruszających się tą trasą, stanowiącą jedno z kluczowych połączeń z polskim wybrzeżem.

Trwająca obecnie rozbudowa drogi S3 do Świnoujścia umożliwi znaczną poprawę czasu dojazdu do Pomorza Zachodniego. Kolejna część tej trasy, rozciągająca się na odległość 33 kilometrów od Troszyna do Świnoujścia, jest obecnie w budowie. Ta sekcja będzie zawierała cztery miejsca przeznaczone na skrzyżowania drogowe (Świnoujście, Świnoujście LNG, Świnoujście Łunowo i Międzyzdroje), dodatkowo zostanie zbudowanych siedem wiaduktów, estakada oraz dwa mosty.

Ze względu na nieustannie postępujące prace budowlane, GDDKiA wprowadziło tymczasowe zmiany w organizacji ruchu na odcinku od strony Troszyna. Te zmiany wynikają z prac przy budowie wiaduktu blisko Troszyna, jak również z konieczności wytyczenia przejścia dla zwierząt i linii kolejowej. Zmiana w organizacji ruchu dotyczy obszaru skrętu do miejscowości Wiejkowo, a pojazdy poruszające się drogą S3 są przekierowywane na południową jezdnię tej trasy. Dzięki temu możliwe będzie dokończenie prac nad północną jezdnią. Powrót na trasę DK3 następuje w miejscowości Recław. Kierowcy powinni być przygotowani na znaczne utrudnienia, szczególnie podczas letniego szczytu podróży. Istotne jest również świadomość, że na terenie budowy mogą poruszać się duże maszyny budowlane, które dodatkowo mogą utrudniać poruszanie się tą trasą. Zmiany w organizacji ruchu dotyczą także obszarów w okolicach Międzyzdrojów.