Odrzucenie propozycji nazwy dla tunelu pod Świną przez Radę Miasta Świnoujście

Odrzucenie propozycji nazwy dla tunelu pod Świną przez Radę Miasta Świnoujście

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Świnoujście, zdecydowana większość radnych postanowiła nie przyjąć proponowanych nazw dla nowo budowanego tunelu pod rzeką Świną. Wśród odrzuconych propozycji znalazły się pomysły na nazwanie go „Tunel Unii Europejskiej” – głównie poparte przez członków Platformy Obywatelskiej – czy „Tunel pod Świną”, który był preferowany przez grupę lokalnych mieszkańców oraz radną Lewicy, Joannę Agatowską.

Wbrew pozorom, decyzja ta nie implikuje, że tunel pozostanie bez nazwy. Prezydent miasta Świnoujście, Janusz Żmurkiewicz, już w dniu otwarcia tunelu wyraził swoje przekonanie, że to mieszkańcy tego wyspiarskiego miasta powinni zdecydować o jego nazwie poprzez organizację głosowania. Dodatkowo, sugerował on później, że propozycje, które trafiły do oceny radnych były postrzegane przez niego jako „prześcignięcie” zaleceń mieszkańców miasta.