Niemiecka kontrola graniczna z Polską – ruch na granicy w Świnoujściu doświadczy paraliżu

Niemiecka kontrola graniczna z Polską – ruch na granicy w Świnoujściu doświadczy paraliżu

Planuje się wprowadzenie ścisłej kontroli na linii demarkacyjnej między Polską a Niemcami. Kontrole te mają być prowadzone w sposób stały, ale jednocześnie sporadyczny. W praktyce oznacza to, że nie każda osoba przekraczająca tę granicę zostanie poddana sprawdzeniu, lecz czynności kontrolne będą wykonywane na określonych fragmentach tej granicy i w specyficznych godzinach.

Przeciwnicy tej inicjatywy twierdzą, że może ona naruszyć swobodę przemieszczania się jednostek oraz potencjalnie zaszkodzić stosunkom pomiędzy Polską a Niemcami.

W pełni rzetelna ocena konsekwencji wprowadzenia takich kontroli na granicy polsko-niemieckiej stanie się możliwa dopiero po pewnym okresie czasu.