Plany budżetowe Świnoujścia na 2024 rok zatwierdzone przez Radę Miasta

Plany budżetowe Świnoujścia na 2024 rok zatwierdzone przez Radę Miasta

Rada Miasta Świnoujścia zatwierdziła plan budżetowy na nadchodzący 2024 rok. Plan ten obejmuje różnorodne inwestycje, które mają na celu poprawę zdrowia publicznego i rozbudowę infrastruktury miejskiej.

Barbara Michalska, zastępca prezydenta miasta Świnoujście, podkreśla, że wśród najważniejszych inwestycji przewidzianych w planie budżetowym na przyszły rok znajdują się takie projekty jak przejście na plażę pod torami kolejowymi, budowa promenady leśnej oraz realizacja ulicy Nowojachtowej. Wyjaśnia ona, że konstrukcja budżetu jest taka, aby przede wszystkim kontynuować te inwestycje, które są już w trakcie realizacji. Zwraca uwagę na fakt, że większość inwestycji nie może być zakończona w ciągu jednego roku.

Przykładem wieloletniej inwestycji jest stacja uzdatniania wody dla miasta, której realizację wspomaga spółka ZWiK. Kolejnym ważnym punktem jest budowa systemu zarządzania ruchem drogowym w mieście. Wśród inwestycji drogowych wymienić można rozwijającą się Nowojachtową oraz Dzielnicę Nadmorską. Jak podkreśla zastępca prezydenta, priorytetem jest prowadzenie budżetu w sposób zrównoważony, nie pomijając żadnej dziedziny. Istotne są również inwestycje w infrastrukturę kulturalną, na przykład długo oczekiwana winda dla Domu Kultury.

Planowane wydatki samorządu Świnoujścia na inwestycje w przyszłym roku wyniosą około 99 milionów złotych.