Zmiana w cenie energii elektrycznej dla instytucji publicznych w Świnoujściu dzięki instalacjom fotowoltaicznym

Zmiana w cenie energii elektrycznej dla instytucji publicznych w Świnoujściu dzięki instalacjom fotowoltaicznym

Spółka Orlen Neptun, która obecnie buduje terminal do instalacji morskich farm wiatrowych, planuje zasponsorować instalacje fotowoltaiczne w Świnoujściu. Ze względu na to, przedszkola, szkoła oraz schronisko dla bezdomnych mogą liczyć na obniżkę kosztów energii elektrycznej. Jest to główny cel, który stawia sobie ta firma.

Prezydent miasta Świnoujście, Janusz Żmurkiewicz, wyraził oczekiwanie na podpisanie umowy ze spółką Orlen Neptun. Zaplanowano instalację paneli fotowoltaicznych na pięciu wybranych obiektach w mieście. Działania te będą realizowane nieodpłatnie przez spółkę, a energia produkowana z tych instalacji szacowana jest na około 30 kW.

Plan zakłada umieszczenie paneli fotowoltaicznych na pięciu różnych budynkach. Cztery z nich znajdują się na lewym brzegu miasta, natomiast jeden zlokalizowany jest na prawobrzeżu. Wszystkie te działania mają na celu obniżenie kosztów energii elektrycznej dla tych instytucji.