OT Port Świnoujście: ambitne plany transformacji i rozbudowy

OT Port Świnoujście: ambitne plany transformacji i rozbudowy

OT Port Świnoujście, polski port morski, pod przewodnictwem swojego prezesa Karola Bowżyka, przejawia dynamiczne ambicje rozwojowe. Przewiduje zmianę swojej aktualnej specjalizacji, skupiając się nie tylko na obsłudze ładunków masowych, ale również drobnicowych. Wizja ta nawiązuje do planów przekształcenia obecnej struktury portu, który jest obecnie powszechnie postrzegany jako port masowy, w port uniwersalny.

Podstawowym elementem strategii rozwoju OT Port Świnoujście jest koncentracja na przeładunkach masowych, a zwłaszcza na zbożach, kruszywach i koksu. Obecnie najważniejszym przedsięwzięciem jest budowa trasy łączącej elewator zbożowy z Nabrzeżem Chemików. Jest to projekt, który pozwoli portowi osiągnąć imponującą zdolność do przeładunku zboża – ponad 20 tysięcy ton dziennie, co czyni go najwydajniejszym w tej dziedzinie w całej Polsce.

Jednak port nie ogranicza się tylko do tych produktów. Karol Bowżyk podkreśla, że analizy wykazują potencjał terminala jako naturalnego zaplecza dla obsługi ładunków kontenerowych i intermodalnych. Bowżyk zauważa, że istnieją plany na pogłębienie projektowanego kanału wodnego prowadzącego do Głębokowodnego Terminala Kontenerowego o dodatkowe trzy kilometry, co pozwoli OT Port Świnoujście lepiej sprostać rosnącym wymaganiom logistycznym.