Zapowiedź budowy kluczowego terminalu kontenerowego w Świnoujściu

Zapowiedź budowy kluczowego terminalu kontenerowego w Świnoujściu

W dniu 8 lutego bieżącego roku, informacje dotyczące planowanej inwestycji w postaci terminalu kontenerowego w Świnoujściu, zostały przedyskutowane podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiceminister infrastruktury, Arkadiusz Marchewka, który brał udział w omawianym spotkaniu, podkreślił, że budowa terminalu jest jednym z najważniejszych projektów inwestycyjnych w branży morskiej na terenie Polski. Zaznaczył również, że całość projektu znajduje się pod nadzorem Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Arkadiusz Marchewka wyraził pełne zaangażowanie w realizację tej inwestycji, uznając ją za szansę na rozwój nie tylko dla regionu Pomorza Zachodniego, ale także dla całego polskiego Wybrzeża. Podkreślił też znaczenie tej inwestycji dla Polski jako całości, w kontekście możliwości przypływania do Świnoujścia statków z dużymi kontenerami, które do tej pory nie pojawiały się w tym porcie.

W trakcie posiedzenia Marchewka zwrócił uwagę na to, że budowa terminalu kontenerowego w Świnoujściu wymaga podjęcia szeregu działań. Wskazał, że planowany terminal będzie odpowiednio przygotowany do obsługi największych kontenerowców oceanicznych, które mają możliwość wejścia na Morze Bałtyckie.

Wiceminister infrastruktury przypomniał także, że terminal zostanie wyposażony w nabrzeże przeładunkowe o długości 1300 m i głębokości 17 m. Będzie istniała tam możliwość jednoczesnej obsługi dwóch statków oceanicznych o długości 400 m oraz jednej mniejszej jednostki o długości około 200 m. Marchewka zaznaczył, że powierzchnia zaprojektowanego terminalu wynosi 70 ha, a docelowa zdolność przeładunkowa ma osiągnąć 2 miliony TEU rocznie.