Wizyta wiceministra Stanisława Wziątka w Świnoujściu przeprowadzona pod znakiem zainteresowania obronnością i edukacją wojskową

Wizyta wiceministra Stanisława Wziątka w Świnoujściu przeprowadzona pod znakiem zainteresowania obronnością i edukacją wojskową

W bieżącym tygodniu, Stanisław Wziątek, pełniący funkcję wiceministra obrony narodowej, złożył oficjalną wizytę w mieście Świnoujście. Miał okazję dokładnie przyjrzeć się obszarowi wokół terminalu LNG, jednak nie ograniczył swojego pobytu tylko do inspekcji terenu. Zaznajomił się również z życiem lokalnej społeczności, spotykając się z nią podczas publicznego zebrania.

Stanisław Wziątek, będący podsekretarzem stanu w ministerstwie, zapewnił zgromadzonych, że przekaże swym zwierzchnikom, a także ministrom MSWiA, ich sugestie i opinie dotyczące m.in. ochrony gazoportu. Podkreślił przy tym konieczność uwzględnienia praw mieszkańców miasta w procesie podejmowania decyzji.

Zebranie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony emerytów służb mundurowych. Osoby te koncentrowały swoje pytania i uwagi głównie na kwestiach związanych z obronnością, bezpieczeństwem, możliwościami szkoleniowymi z zakresu obrony cywilnej, funkcjonowaniem strzelnic i schronów, a także na planowanych zmianach dotyczących emerytur.

Na uwagę zasłużył jednak wniosek radnego Ryszarda Teterycza, który zaproponował utworzenie filii uczelni wojskowych w miastach garnizonowych, takich jak Świnoujście. Ta inicjatywa spotkała się z pozytywną reakcją ze strony wiceministra Wziątka, który wyraził swoje poparcie dla pomysłu podnoszenia kwalifikacji wojskowych na miejscu, bez konieczności długich podróży do innych części kraju.