Trwa budowa nowej części cmentarza: tworzenie kolumbarium o niebywałych rozmiarach

Trwa budowa nowej części cmentarza: tworzenie kolumbarium o niebywałych rozmiarach

Na terytorium nowego fragmentu cmentarza toczy się proces konstrukcji kolumbarium. Zgodnie z planem, ta monumentalna budowla będzie usytuowana bezpośrednio przy głównym wejściu.

Interesujący jest fakt, że to trzeci takie obiekt na terenie naszego cmentarza. Co jednak przewyższa wszystkie dotychczasowe, to jego rozmiar – zdecydowanie największy spośród wszystkich. W swojej strukturze będzie zawierać łącznie 380 niszy, które mogą pomieścić 2 lub 4 urny. Firma Świat z Granitu Sp. z o.o., mająca swoją siedzibę w Szczecinie, została wyznaczona jako wykonawca i zgodnie z zawartą umową, prace budowlane powinny dobiec końca na styku czerwca i lipca. Następnie konieczne będzie przeprowadzenie procedury odbioru inwestycji oraz uzyskanie wymaganego pozwolenia na budowę.

Kwota przeznaczona na realizację nowego kolumbarium wynosi prawie 1,6 miliona złotych. Wybór wykonawcy miał miejsce poprzez procedurę przetargową.