Druga Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Świnoujście IX kadencji zaplanowana na 13 maja 2024 roku

Druga Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Świnoujście IX kadencji zaplanowana na 13 maja 2024 roku

Na podstawie wniosku złożonego przez Joannę Agatowską, Prezydent Miasta, Przewodniczący Ryszard Teterycz postanowił zwołać II Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Świnoujście. Sesja, która jest częścią IX kadencji, odbędzie się 13 maja 2024 roku (poniedziałek). Rozpocznie się ona punktualnie o godzinie 10:00.

Miejsce obrad to Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, konkretnie sala numer 315, zlokalizowana na drugim piętrze budynku przy ulicy Wojska Polskiego 1/1. Wśród kluczowych punktów obrad znajdują się takie zagadnienia jak wybór wiceprzewodniczących rady.

Inne istotne kwestie do rozpatrzenia podczas sesji to powołanie członków i wybór przewodniczących komisji. Ponadto będzie ustalany harmonogram sesji na rok 2024. Niezmiernie ważnym punktem będzie również podejmowanie uchwały dotyczącej ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Świnoujście.