Województwo Zachodniopomorskie angażuje się w efektywne działania rewitalizacyjne i rozwojowe

Województwo Zachodniopomorskie angażuje się w efektywne działania rewitalizacyjne i rozwojowe

Różnorodne projekty rewitalizacyjne przynoszą wiele korzyści, takich jak tworzenie nowych miejsc pracy, budowa nowych dróg i szlaków rowerowych, organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, wsparcie niezamieszkałych obywateli, renowacja budynków zabytkowych oraz dostosowanie tych budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Te inicjatywy mają na celu poprawę warunków życia na obszarach, które zostały zdegradowane i pogrążone w kryzysie. W realizacji tych projektów, gminy mogą liczyć na pomoc ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, który właśnie uruchamia nowy program oferujący specjalistyczne doradztwo oraz dotacje.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi z całego kraju po raz trzeci otworzyło możliwość wsparcia gmin w działaniach rewitalizacyjnych poprzez program „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego również przystępuje do tego projektu, kontynuując swoją dotychczasową działalność w obszarze promowania i rozwijania inicjatyw rewitalizacyjnych.

– Województwo Zachodniopomorskie jest jedynym regionem w Polsce, który opracował własny model implementacji działań rewitalizacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zdobyliśmy już wiele osiągnięć, jednak nadal mamy przed sobą wiele wyzwań w tym zakresie. Dlatego pragniemy umacniać zdolności gmin do realizacji projektów rewitalizacyjnych i zachęcać je do podejmowania ambitnych inicjatyw. Oferta, którą przedstawiamy, obejmuje zarówno wsparcie merytoryczne, jak i finansowe – deklaruje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz.