Świnoujście złoży 3 wnioski o sfinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Świnoujście złoży 3 wnioski o sfinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Sprawa dotyczy trzech inwestycji planowanych w najbliższym czasie w naszym regionie. Chodzi tutaj o wybudowanie nowej stacji uzdatniania wody, zaprojektowanie oraz budowę nowego węzła komunikacyjnego w okolicach ulicy Jachtowej, która od lat domaga się takiej inwestycji, oraz zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów komunikacji miejskiej. Wszystko to w trosce o rozbudowę naszego pięknego miasta.

Jakie są plany?

Każdy z samorządów będzie miał prawo do złożenia trzech wniosków, każdy z nich na osobną inwestycję. Co istotne, jedna z wykonanych inwestycji nie ma górnego limitu wydatków, natomiast dwie mniejsze mają szansę otrzymać kolejno do 30 milionów złotych oraz do 5 milionów złotych. W pierwszym i drugim przypadku przewidziane jest finansowanie ze środków unii europejskiej nawet do 95 procent całości inwestycji. W trzecim przypadku natomiast spodziewane finansowanie ma dojść do 85 procent wartości inwestycji.

Świnoujście może na złożeniu wniosków zyskać naprawdę wiele, budowa samej stacji uzdatniania to szacowane koszta rzędu ok. 70 milionów złotych. W przypadku braku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o finansowanie, budowa stacji wiązałaby się z koniecznością zaciągnięcia na inwestycje bardzo dużego kredytu.

Nowe autobus Euro 6 to kolejna z planowanych inwestycji finansowanych dzięki Rządowemu Funduszowi. Zakup takiego autobusu to koszt około 3,5 miliona złotych. Miasto kilka lat temu zainwestowało w autobusy hybrydowe, jednak doświadczenie wykazało, że nie przynoszą one