Przełomowy projekt na polskim wybrzeżu: Głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu

Przełomowy projekt na polskim wybrzeżu: Głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu

Na polskim wybrzeżu Bałtyku toczy się jedna z najważniejszych realizacji inwestycyjnych – budowa głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu. Terminal ten ma za zadanie obsługiwać największe statki kontenerowe, mające możliwość bezpiecznego pływania po akwenach Bałtyku. Projekt nie jest zahamowany, a jego postęp można obserwować na bieżąco.

Deklarację o rozpoczęciu prac nad tym istotnym projektem nastąpiła 10 lipca bieżącego roku. Właśnie wtedy Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście zawarł umowę przedwstępną dotyczącą budowy świnoujskiego terminala kontenerowego. Aktywność ta odbyła się na jednym ze szczecińskich nabrzeży. Kluczowi partnerzy tej umowy to belgijska organizacja Deme Concessions oraz katarska firma Qterminal. Zgodnie z planem, do końca tego roku powstaną podstawy spółki celowej, która będzie odpowiedzialna za realizację inwestycji.

Krzysztof Urbaś, który stoi na czele Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, podkreślił w Radiu Szczecin, że prace nad projektem są ciągłe. Poinformował też, że wciąż trwa postępowanie transgraniczne z Niemcami, które ma zakończyć się w najbliższych dniach. Po jego zakończeniu możliwe będzie wydanie decyzji środowiskowej, co umożliwi złożenie wniosku o decyzję lokalizacyjną do wojewody. Prezes Urbaś jest pełen optymizmu i wyraża nadzieję na zakończenie wszelkich formalności do końca roku 2023.

Zakładana jest aktywizacja prac nad budową głębokowodnego terminala kontenerowego. Poziom strategiczny tego projektu jest podkreślony przez fakt, iż planowany terminal będzie integralnym składnikiem tzw. kompleksu terminalowego, który poza nim będzie zawierał terminal LNG oraz terminal uniwersalny.