Plan rządu na zabezpieczenie terminalu LNG w Świnoujściu

Plan rządu na zabezpieczenie terminalu LNG w Świnoujściu

W bieżącym roku, Morski Oddział Straży Granicznej zostanie tymczasowo ulokowany w wyznaczonych pomieszczeniach, natomiast w nadchodzącym roku przewiduje się budowę nowego siedziby dla jednostki. To część programu rządowego mającego na celu zabezpieczenie terminalu LNG w Świnoujściu od strony morza. Nowy obiekt ma zostać zlokalizowany na Centralnym Falochronie, w pobliżu wejścia do gazoportu.

Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa energetycznego kraju, Anna Łukaszewska – Trzeciakowska, podkreśla znaczenie pracy strażników granicznych. W wyniku ich zaangażowania, 42 statki transportujące gaz naturalny skutecznie dotarły do portu tego roku, nie notując żadnych incydentów – mówi pełnomocnik. Wyraża także wdzięczność za dotychczasową współpracę i wyraża nadzieję, że wraz z ukończeniem nowej stacji strażniczej, współpraca ta będzie jeszcze bardziej efektywna.

Terminal LNG w Świnoujściu dostarcza obecnie jedną trzecią wszystkich dostaw gazu do Polski. Z tego powodu, ochrona infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego ma kluczowe znaczenie nie tylko dla regionu. Minister Marek Gróbarczyk podkreśla, że port w Świnoujściu, zwłaszcza w kontekście planowanej rozbudowy, wymaga odpowiednich zabezpieczeń. Wskazuje na budowę terminala kontenerowego i zakończenie budowy pirsu związanego z regazyfikacją, co znacząco zwiększy ruch jednostek w porcie.