Planowane zmiany w organizacji ruchu na ulicy Ludzi Morza

Planowane zmiany w organizacji ruchu na ulicy Ludzi Morza

Z dniem 5 lutego 2024 planowana jest zmiana organizacji ruchu na ulicy Ludzi Morza, która obejmie odcinek od ulicy Barlickiego do Norweskiej. Kierunek ruchu zostanie ograniczony do jednego – wprowadzany będzie jedynie wjazd od strony ulicy Wolińskiej. Z kolei drugi pas ruchu, prowadzący od ulicy Barlickiego, zostanie zamknięty.

Tymczasowa reorganizacja ruchu drogowego jest konsekwencją planowanego rozpoczęcia prac budowlanych związanych z przebudową tego konkretnego odcinka. Przewidywany termin zakończenia prac, podany przez wykonawcę, został ustalony na koniec maja.

Jest to tylko początek szerszego zakresu inwestycji. Drugim etapem będzie przebudowa odcinka ulicy Barlickiego – od skrzyżowania z ulicą Dworcową do właśnie ulicy Ludzi Morza. W ramach projektu przewidziano budowę infrastruktury odwadniającej, nowej nawierzchni drogi, chodników, oświetlenia oraz przystanków komunikacji miejskiej. Całkowite koszty inwestycji wyniosą ponad 12 milionów złotych. Warto jednak zaznaczyć, że miasto zdobyło dofinansowanie na kwotę prawie 8,1 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Firma FDO Sp. z o.o. z Leśna Górnego koło Tanowa została wybrana jako wykonawca omawianej inwestycji.