Duże porty morskie Szczecina i Świnoujścia dołączają do sojuszu Offshore Wind Port Alliance

Duże porty morskie Szczecina i Świnoujścia dołączają do sojuszu Offshore Wind Port Alliance

Offshore Wind Port Alliance, fundament europejskiej energetyki wiatrowej na morzu, przywitało na pokład nowe członki – porty morskie Szczecin i Świnoujście. Te dwa znaczące polskie porty dołączyły do sojuszu w ramach planów jego rozszerzenia na kierunek wschodni. Umowę symbolicznie potwierdził podpis listu intencyjnego, który miał miejsce w Szczecinie. Wyjątkowość chwili podkreśliła obecność króla Danii, Fryderyka X.

Stanisław Iwan, tymczasowy prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, reprezentował te porty podczas ważnej ceremonii podpisania dokumentu. Wydarzenie to nie tylko formalizowało przystąpienie Szczecina i Świnoujścia do elitarnego sojuszu, ale było również okazją do dyskusji na temat przyszłości energetyki wiatrowej. Na forum debaty głos zabrała Aneta Szreder-Piernicka, dyrektor ds. handlowych reprezentująca spółkę.

Uroczystość ta przypadła na czas wizyty duńskich biznesmenów, którzy przybyli do Polski pod przewodnictwem króla Fryderyka X.

Dennis Jul Pedersen, dyrektor generalny duńskiego Port Esbjerg i przedstawiciel Offshore Wind Port Alliance, podkreślił znaczenie tej decyzji. Wyraził radość z przyjęcia Szczecina do sojuszu, wskazując na jego potencjał na przyszłość. Wspomniał o firmie Vestas, która już obecnie realizuje budowę swoich fabryk w porcie Szczecin. Pedersen docenił ambicje portu w kwestii rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, które czynią go idealnym partnerem dla Offshore Wind Port Alliance.