Potwierdzenie kontynuacji inwestycji w Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu przez Ministerstwo Infrastruktury

Potwierdzenie kontynuacji inwestycji w Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu przez Ministerstwo Infrastruktury

Stosownie do informacji przekazanej dla Polskiej Agencji Prasowej przez Ministerstwo Infrastruktury, nie ma planów rezygnacji z realizacji inwestycji dotyczącej Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w Świnoujściu. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji, a obecnie podejmowane są dalsze kroki na drodze do jej pełnej realizacji.

Rafał Jaśkowski, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury, zapewnił, że Polska nie planuje rezygnować z budowy rozbudowanego portu kontenerowego w Świnoujściu. Wyjaśnił, że rozwój portu w Świnoujściu w obszarze przyszłego terminala kontenerowego jest gwarantowany na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dla tego obszaru, przyjętego przez rząd 14 kwietnia 2021 roku.

Rafał Jaśkowski podkreślił, że omawiany plan był przedmiotem szerokich konsultacji zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec. Konsultacje dotyczyły zarówno kwestii merytorycznych, jak i środowiskowych związanych z planowaną inwestycją.

Rzecznik Ministerstwa Infrastruktury potwierdził również, że Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu, którego realizację nadzoruje Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, jest jednym z najistotniejszych projektów inwestycyjnych w sektorze morskim w Polsce. Projekt ten został uwzględniony w obecnie obowiązujących dokumentach strategicznych.