Rola rodzicielstwa zastępczego podkreślana przez aktorkę Magdalenę Różczkę na przykładzie Świnoujścia

Rola rodzicielstwa zastępczego podkreślana przez aktorkę Magdalenę Różczkę na przykładzie Świnoujścia

Założycielka Fundacji „Ukochani”, aktorka Magdalena Różczka, wykorzystała zbliżający się Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, aby zwrócić uwagę na kluczowe znaczenie wsparcia dla rodzin pełniących role zastępcze w Świnoujściu. W tym niewielkim nadmorskim mieście, 56 rodzin zastępczych troszczy się o dobro ponad 80 dzieci.

Magdalena Różczka jest długotrwałym orędownikiem opieki zastępczej, uznając ten temat za niezbędny do poruszenia, lecz często pomijany w dyskusji społecznej. Podkreślała, że społeczeństwo powinno wystrzegać się oceny tych, którzy podejmują się tego zadania, uznawanego przez niektórych za nietypowe z powodu ilości dzieci pod opieką. Zamiast krytyki, należy im zapewniać wsparcie.

Jednym z przykładów pozytywnych skutków bycia rodzicem zastępczym jest historia pani Wiktorii Torbiak. Przez lata w jej domu wychowało się wiele dzieci. W swoim oświadczeniu zwróciła uwagę, że gdyby każdy z nas zdecydował się na opiekę nad choć jednym dzieckiem, problem domów dziecka czy porzuconych dzieci nie istniałby.

Podobnie jak wiele innych miast w Polsce, Świnoujście jest zaangażowane w wysiłki mające na celu pozyskanie większej liczby rodzin zastępczych. Gabriela Poniedziałek-Petruk, dyrektorka MOPR, podkreśla, że miasto ma do dyspozycji mieszkania dla osób chcących pełnić funkcję pogotowia rodzinnego, zapewniając im przygotowane i w pełni wyposażone lokum.