Joanna Agatowska, Prezydent Świnoujścia, planuje powołanie rady gospodarczej jako wsparcie dla samorządu

Joanna Agatowska, Prezydent Świnoujścia, planuje powołanie rady gospodarczej jako wsparcie dla samorządu

Podczas niedawnego spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, Joanna Agatowska, pełniąca obowiązki Prezydenta miasta Świnoujście, zasugerowała utworzenie rady gospodarczej przy Urzędzie Miasta. Rada ta będzie miała charakter doradczy, a jej członkowie – będąc ekspertami w swoich dziedzinach – mają przyczynić się do podejmowania decyzji opartych na solidnej wiedzy i praktyce.

Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli Północnej Izby Gospodarczej (PIG), gdzie głównym punktem programu była prezentacja aktualnej sytuacji finansowej Świnoujścia przez panią Prezydent. Chociaż budżet miasta jest obciążony kryzysem, Agatowska zapewniła zebranych o planach wykorzystania środków finansowych dostępnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Agatowska również poinformowała o planach stworzenia wspomnianej rady gospodarczej przy urzędzie miasta Świnoujście. Jego funkcja będzie doradcza, a członkowie rady będą mogli dzielić się swoją ekspertyzą i doświadczeniem, wspierając tym samym działania Prezydenta.

Te kluczowe omówienia miały miejsce w czwartek 13 czerwca, podczas spotkania między Prezydent miasta Joanna Agatowską a przedsiębiorcami zrzeszonymi w Północnej Izbie Gospodarczej. Spotkanie to poruszało również inne ważne kwestie, takie jak strategia rozwoju miasta, rekompensaty za rozszerzenie terenów portowych na rzecz budowy terminalu kontenerowego oraz proponowane utworzenie rady gospodarczej.