Odbyła się konferencja prasowa Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, podczas której przedstawiono kandydatów na radnych

Odbyła się konferencja prasowa Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, podczas której przedstawiono kandydatów na radnych

We wtorkowe popołudnie doszło do spotkania prasowego zorganizowanego przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Celem zebrania było przedstawienie kandydatów planujących ubiegać się o miejsca w Radzie Miasta Świnoujście oraz w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Za otwarcie konferencji odpowiedzialny był Włodzimierz Kotuniak – kandydat na stanowisko w Sejmiku. To on powitał przybyłych na spotkanie dziennikarzy i gości, po czym przekazał prowadzenie Aleksandrze Namyślak. Kandydująca z okręgu 2 do Rady Miasta zaznaczyła w swoim wystąpieniu kluczowe znaczenie samorządów dla funkcjonowania demokracji oraz ich bezpośredni wpływ na codzienne życie obywateli.

Kolejnym prelegentem był Aleksander Dmowski, który zamierza startować do Rady Miasta z okręgu 3. On zaś zapoznał zebranych z kluczowymi założeniami programu wyborczego kandydatów z PiS. Dmowski, jako potencjalny radny, chce się między innymi skupić na takich kwestiach jak:

  • odtworzenie możliwości dostępu do plaży, latarni morskiej i fortów na prawobrzeżu,
  • wymuszenie realizacji projektu budowy molo,
  • poparcie dla małych, rodzinnych przedsiębiorstw,
  • wprowadzenie zmian w organizacji ruchu samochodowego, trasach autobusowych i rozkładzie jazdy,
  • wsparcie dla klubów sportowych i tworzenie nowych obiektów dedykowanych młodzieży,
  • zabezpieczenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych przed potencjalnym zagrożeniem likwidacji,
  • wykorzystanie przestrzeni wewnątrz kwartałów jako zielonych stref wypoczynku.